Mies ja nainen tietokoneen äärellä.
29.04.2022

Design-prosessilla on väliä – tässä kolme syytä miksi

Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, millä tavoin verkkopalveluasi suunnitellaan? Ja miten suunnittelu ja tekninen toteutus pelaavat yhteen? Ei nimittäin ole itsestään selvää, että pelaavat. Alalla näkee edelleen yllättävän paljon kankeita ja epäselviä suunnittelukäytäntöjä, jotka eivät palvele kumpaakaan osapuolta, ei sinua asiakkaana eikä palvelusi toimittajaa.

Hyvä design-prosessi auttaa tuottamaan yhdenmukaisen käyttökokemuksen läpi koko verkkopalvelun ja taklaa samalla monia projektinhallinnan haasteita. Myös aikaa ja rahaa säästyy. Siksipä olemme täällä Druidilla panostaneet design-prosessimme kehittämiseen viime vuosien aikana merkittävästi. 

Minkälainen suunnitteluprosessin sitten tulisi olla? Ketterä, tehokas ja optimoitu – sellainen, jolla nämä kolme kovaa etua voidaan saavuttaa:

1. Skaalautuvuus

Hyvä design-prosessi mahdollistaa suunnittelutyön skaalautumisen. Käytännössä skaalautuva suunnittelu tarkoittaa sitä, että yksittäisten sivujen sijaan suunnitellaan komponentteja, joista yksittäiset sivut koostuvat.

Mitä hyötyä skaalautuvuudesta on? Ensinnäkin, verkkopalvelusi käyttökokemus pysyy yhtenäisenä, kun samat komponentit toistuvat läpi koko palvelun. Käyttökokemuksen saumattomuus ja vaivattomuus on yksi ratkaisevista tekijöistä kun kävijöitä houkutellaan asiakkaiksi. Toiseksi, skaalautuva suunnittelu säästää aikaa ja kustannuksia, kun jokaista asiaa ei tarvitse suunnitella erikseen ja uudestaan. Enemmän tulosta vähemmällä vaivalla.

Entä kun sivuston tyylejä halutaan päivittää? Tyylikirjasto mahdollistaa koko sivun laajuiset tyylipäivitykset, ja komponenttien tyylien muokkaus sujuu helposti. Muutokset päivittyvät kaikkiin komponentteihin kerralla, mikä pitää sivuston tyylit yhdenmukaisina.

2. Kustannustehokkuus

Hyvä design-prosessi varmistaa, että palveluasi rakennetaan kustannustehokkaasti. Skaalautuvuus tuo jo itsessään merkittäviä kustannussäästöjä, mutta myös suunnittelun ketteryys ja sen synkronointi teknisen toteutustyön kanssa on tärkeää. 

Kun suunnittelu- ja toteutustyö kulkevat rinta rinnan, ongelmia ja ratkaisuja voidaan pohtia etukäteen monesta eri näkökulmasta. Oikeilla työkaluilla design-ratkaisuja voi testata ja iteroida varhaisessa vaiheessa, jolloin vältetään myöhemmät raskaat ja työläät muutostyöt.

Jos sen sijaan edetään perinteisessä putkessa, jossa suunnittelu ja toteutus seuraavat toisiaan, voi suunnitteluun käytetty aika ja raha kulua “liian” hienon suunnitelman tekemiseen ennen kuin asiakkaan todelliset tarpeet ovat selvillä.

Meillä on tapana tehdä suunnittelemistamme komponenteista kevyet prototyypit ennen kuin ne toteutetaan varsinaiseen järjestelmään. Näin pääset asiakkaanamme vaikuttamaan työhön aikaisessa vaiheessa – silloin, kun muutostyöt eivät vielä ole työläitä ja kalliita.

3. Paremmat edellytykset onnistumiselle

Hyvä design-prosessi tarjoaa erinomaiset työkalut asiakkaan odotusten hallintaan ja auttaa asiakasta osallistumaan prosessiin heti projektin alusta lähtien.

Kun design-prosessi on kohdillaan ja selkeästi kommunikoitu, se auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin molempien osapuolien roolit ja työnjaon. Hän myös tietää, milloin ja minkälaista palautetta häneltä odotetaan. Tiivis yhteistyö projektitiimissä ehkäisee ikäviä yllätyksiä ja luo läpinäkyvyyttä siihen, miten nopeasti asioita voidaan saada aikaan. 

Meillä Druidilla jokainen projekti alkaa design-kickoffilla. Siinä käymme asiakkaamme kanssa läpi, miten meillä tehdään projekteja ja sovitaan yhdessä projektin tavoitteet ja metriikat, joilla onnistumista mitataan. Ja kuten ketteryyden henkeen kuuluu, tavoitteet ja metriikat voivat tarkentua tai muuttua projektin edetessä; mitä pidemmälle työ etenee, sitä enemmän opimme ja sitä viisaampia olemme. 


Joustavalla ja selkeästi määritellyllä design-prosessilla voidaan siis saavuttaa huomattavia hyötyjä. Miten tämä kaikki meillä käytännössä tapahtuu? Ota yhteyttä niin kerromme lisää!