10.04.2017

Design-prosessilla on väliä – tässä kolme syytä miksi

Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, millä tavoin verkkopalveluasi suunnitellaan? Ja miten suunnittelu ja tekninen toteutus pelaavat yhteen? Ei nimittäin ole itsestään selvää, että pelaavat. Alalla näkee edelleen yllättävän paljon kankeita ja epäselviä suunnittelukäytäntöjä, jotka eivät palvele kumpaakaan osapuolta, ei sinua asiakkaana eikä palvelusi toimittajaa.

Hyvä design-prosessi auttaa tuottamaan yhdenmukaisen käyttökokemuksen läpi koko verkkopalvelun ja taklaa samalla monia projektinjohdon haasteita. Myös aikaa ja rahaa säästyy. Siksipä olemme täällä Druidilla panostaneet design-prosessimme kehittämiseen viime vuosien aikana merkittävästi. 

Minkälainen suunnitteluprosessin sitten tulisi olla? Ketterä, tehokas ja optimoitu – sellainen, jolla nämä kolme kovaa etua voidaan saavuttaa:

1. Skaalautuvuus

Hyvä design-prosessi mahdollistaa suunnittelutyön skaalautumisen. Käytännössä skaalautuva suunnittelu tarkoittaa sitä, että yksittäisten sivujen sijaan suunnitellaan komponentteja, joista yksittäiset sivut koostuvat.

Mitä hyötyä skaalautuvuudesta sitten on? Ensinnäkin, verkkopalvelusi käyttökokemuksesta tulee yhtenäinen, kun samat komponentit toistuvat läpi koko palvelun. Käyttökokemuksen saumattomuus ja vaivattomuus on yksi ratkaisevista tekijöistä digimaailmassa, kun kävijöitä houkutellaan asiakkaiksi. Toiseksi, skaalautuva suunnittelu säästää aikaa ja energiaa (ja sitä kautta kustannuksia), kun jokaista asiaa ei tarvitse suunnitella erikseen ja uudestaan. Enemmän tulosta vähemmällä vaivalla siis.

Entä sitten kun sivuston tyylejä halutaan päivittää? Sitä varten on olemassa tyylikirjasto, joka mahdollistaa koko sivun laajuiset tyylipäivitykset ja jonka avulla komponenttien tyylien muokkaus sujuu näppärästi. Ja koska muutokset päivittyvät kaikkiin komponentteihin yhdellä kertaa, sivuston tyylit on helppo säilyttää yhdenmukaisina.

2. Kustannustehokkuus

Hyvä design-prosessi varmistaa, että palveluasi rakennetaan kustannustehokkaasti. Jo suunnittelutyön skaalautuvuus itsessään tuo isoja kustannussäästöjä. Toinen kustannuksiin vaikuttava tekijä on suunnittelun ketteryys ja sen synkronointi teknisen toteutustyön kanssa. 

Kun suunnittelu- ja toteutustyö kulkevat rinta rinnan sykleissä, ongelmia ja ratkaisuja voidaan miettiä jo hyvissä ajoin ja riittävän monesta eri kulmasta. Oikeilla työkaluilla design-ratkaisuja on mahdollista testata ja iteroida jo aikaisessa vaiheessa. Näin vältytään monilta myöhemmin mahdollisesti raskailta ja työläiltä muutostöiltä.

Jos sen sijaan kuljetaan putkea pitkin, jossa suunnittelu- ja toteutustyö seuraavat kronologisesti toisiaan, voi helposti käydä niin, että suunnitteluun käytetään liian raskaita työkaluja liian aikaisessa vaiheessa ja rahaa kuluu “liian” hienon suunnitelman tekemiseen, ennen kuin asiakkaan todelliset tarpeet ovat selvillä.

Meillä on tapana tehdä suunnittelemistamme komponenteista kevyet prototyypit ennen kuin ne toteutetaan varsinaiseen järjestelmään. Näin pääset asiakkaanamme vaikuttamaan työhön aikaisessa vaiheessa – silloin, kun muutostyöt eivät vielä ole työläitä ja kalliita.

3. Paremmat edellytykset onnistumiselle

Hyvä design-prosessi tarjoaa erinomaiset työkalut asiakkaan odotusten hallintaan ja auttaa asiakasta pääsemään mukaan prosessiin heti projektin ensiaskelista lähtien.

Kun design-prosessi on kohdillaan ja selkeästi kommunikoitu, se auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin molempien osapuolien roolit ja työnjaon. Hän myös tietää, missä vaiheessa prosessia häneltä odotetaan minkäkin tyyppistä palautetta. Kun asiakas on tiivis osa projektitiimiä, säästytään ikäviltä yllätyksiltä puolin ja toisin ja luodaan läpinäkyvyyttä siihen, miten nopeasti asioita on mahdollista saada aikaan. 

Meillä Druidilla jokainen projekti alkaa design-kickoffilla. Siinä käymme asiakkaamme kanssa läpi, miten meillä tehdään projekteja ja sovitaan yhdessä projektin tavoitteet ja metriikat, joilla onnistumista mitataan. Ja kuten ketteryyden henkeen kuuluu, tavoitteet ja metriikat voivat tarkentua tai muuttua projektin edetessä; mitä pidemmälle työ etenee, sitä enemmän opimme ja sitä viisaampia olemme. 


Joustavalla ja selkeästi määritellyllä design-prosessilla voidaan siis saavuttaa huomattavia hyötyjä. Miten tämä kaikki meillä käytännössä tapahtuu? Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Kirjoittaja