Pöydän päällä vasemmalta katsottuna laatikko, kahvikuppi ja kannettava tietokone. Tietokoneen näytöllä näkymä taitotalo.fi-sivustolle.

Asiakas: Taitotalo
Teknologiat: Sisällönhallintajärjestelmä, Verkkopalvelu

Taitotalo

Ketterin menetelmin toteutettu moderni ja hakukoneystävällinen verkkosivusto

Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuisten kouluttaja ja yritysten kumppani. Se tarjoaa lähes 90 tutkintoa, yli 60 ammatillista sertifikaattia ja reilut 600 eri ammattialojen lyhytkoulutusta. Yrityskumppanuuksia on yli 100.

Yhteistyömme alkoi sisällönhallintajärjestelmän uudistusprojektin myötä elokuussa 2023. Taitotalon vuonna 2018 valmistunut Drupal-sivusto ei vastannut enää asiakas- ja palvelurakennetta. Druid valikoitui projektin toteuttajaksi avoimen kilpailutuksen tuloksena. Vastaamme sivuston ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Asiakaskokemus ja hallittavuus kehittämisen keskiössä

Verkkosivuston uudistusprojektin myötä parannettiin palveluiden löydettävyyttä ja sivuston hakutoimintoa, jotta eri käyttäjäryhmät löytävät itseään koskevat tiedot suoraan etusivulta tai hakutuloksista. Käyttäjien haluttiin näkevän helposti, missä sivurakenteessa he kulloinkin ovat.

“Halusimme, että tunnistetut asiakassegmentit löytävät nopeasti polkunsa tiedon äärelle. Tavoitteena oli myös parantaa sisällön hakukonelöydettävyyttä, saavutettavuutta sekä eri käyttäjäryhmien asiakaskokemusta.”

Sanna Taavila, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Taitotalo
Taitotalo.fi:n Opiskelijalla-osio näkyvissä tietokoneen näytöllä.

Uudistuksella pyrittiin helpottamaan sisällöntuotantoa niin, että Taitotalon monipuolisesta sisällöstä vastaava joukko pystyy vaivattomasti tuottamaan ja päivittämään sisältöä yhdenmukaisesti.

Projektissa kehitimme sisällönhallintaa hyödyntämällä Drupalin hyväksitodettuja toiminnallisuuksia, kuten paragraafeja. Lisäksi sisällöntuotantoa ohjaavien sisältöpohjien avulla varmistetaan, että jatkossa oleellinen tieto on lukijalle aina saatavilla”, kertoo Druidin projektipäällikkö Erika Vanhala. “Sivusto suunniteltiin ja rakennettiin heti alkumetreistä vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia. Tätä työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä strategisen kumppanimme Don & Brancon kanssa, joka vastasi uudistuksen suunnittelusta ja designista.”

“Muodostimme yhdessä Druidin kanssa kovan tiimin, jossa käyttäjälähtöinen design ja tekninen osaaminen yhdistyivät esimerkillisesti. Oli ilo olla osa Taitotalon verkkopalvelun uudistusprojektia ja työskennellä rautaisten kehittäjien kanssa. Uskomme vahvasti, että harkittu visuaalinen ilme ja käyttäjäkokemus ovat avainasemassa onnistuneessa verkkopalvelussa ja olemme ylpeitä siitä, että olemme mukana luomassa Taitotalolle modernia ja toimivaa verkkoympäristöä yhdessä Druidin kanssa”, toteaa Don & Brancon Business Development Director Riku Wirta.

Saumatonta ja mutkatonta yhteistyötä

Projekti eteni suoraviivaisesti tavoitteiden mukaisesti ja uusi sivusto julkaistiin maaliskuussa 2024. “Oletin, että ainakin jokin pieni juttu yllättää, mutta projekti eteni helposti ja mutkattomasti. Oli mukava tehdä yhteistyötä”, kiittää Sanna Taavila. Uudistunut taitotalo.fi on saanut Taavilan mukaan positiivista palautetta niin opiskelijoilta kuin henkilökunnalta.

“Projektin aikataulu ja Taitotalon normaalia pidempi julkaisuputki vaativat tekijöiltä uudenlaista suunnitelmallisuutta, mutta tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä, Scrumin mallia hyödyntäen oli tavoitteiden saavuttaminen helppoa”, kertoo Erika Vanhala ja kiittää sekä Taitotalon että Don & Brancon tiimiä yhteen hiileen puhaltamisesta.

Tietokoneen näytöllä näkymän koulutushaku-osioon taitotalo.fi-sivustolla

Uusi sivusto elää ja kehittyy

“Parasta aikaa on käynnissä opiskelijapalautejärjestelmän siirto Drupalin alaisuuteen. Lisäksi seuraamme miten projektin alussa määritellyt tavoitteet konvertoituvat, ja keräämme henkilökunnalta jatkokehitystoiveita. Näiden tarpeiden myötä kehitämme sivustoa edelleen”, toteaa Sanna Taavila. “Pitkällä tähtäimellä sivustolle on tavoitteena lisätä verkkokauppaominaisuuksia.”