Asiakas: Tamro Oyj
Teknologiat: Drupal

Tamro

Rikasta tuotetietoa ja helppoa sisällönhallintaa Drupalin voimalla

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Heidän asiakaskuntansa kattaa sekä lääke- ja terveystuoteyritykset että lääkkeitä- ja terveystuotteita ostavat asiakkaat: apteekit, sairaalat, vähittäiskaupat ja yksityiset terveydenhuollon toimijat.

Aloitimme Tamron teknologiakumppanina keväällä 2019. Tamrossa oli käynnistynyt mittava hanke digitaalisten palveluiden kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Osana tätä työtä he halusivat rakentaa asiakkailleen uuden, laadukasta tuotetietoa tarjoavan palvelukanavan. Samaan ajankohtaan ajoittui myös tarve uudistaa Tamron sidosryhmiä laajasti palveleva verkkosivusto.

Headless Drupal -demomme vastasi Tamron odotuksiin, ja yhteistyömme pääsi vauhtiin. Olemme rakentaneet Drupalilla MyTamro-palvelukanavalle kaksi eri toteutusta sekä viimeisimpänä työnämme uudistaneet Tamro.fi-verkkosivuston. Kehitämme palveluja edelleen Tamron jatkuvan kehityksen periaatteen mukaisesti.

Tarpeet ja tavoitteet

Tamro tavoitteli uudistuksillaan teknisesti kestävää ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa palvelukokonaisuutta, joka mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kasvun.

Heillä oli jo uusi mikropalveluarkkitehtuuri omalla käyttöliittymällään sekä integraatioineen lukuisiin taustajärjestelmiin. Palveluita ryhdyttiin rakentamaan tämän alustan päälle.

Yhteistyömme ensivaiheen prioriteettina oli tuotetietojen rikastaminen ja hallinta MyTamro-palvelukanavassa. Tamro halusi tarjota lääke- ja terveystuoteyrityksille mahdollisuuden rikastaa tuotetietojaan sekä tukea tuotteita ostavia asiakkaita myynnillisesti tuotetiedoilla, joita ei välttämättä löydy muista tietokannoista.

Tamro tarvitsi tuotetietojen rikastamista varten väliohjelmiston. Lisäksi MyTamron muita sisältösivuja varten tarvittiin headless-sisällönhallintajärjestelmä. Ratkaisuksi he kaavailivat headless Drupalia eli Drupal-järjestelmän sisällönhallintapuolta ilman sen käyttöliittymää.

Myös Sharepoint-teknologiapohjainen vanha verkkosivusto kaipasi uudistusta, jotta se istuisi saumattomasti uuteen kanavakokonaisuuteen.

Lähtötilanne

Yhteistyö Druidin kanssa on mutkatonta ja kommunikointi helppoa. Laajan palvelukokonaisuutemme kehityksessä on tiiviisti mukana monta toimittajaa, ja keskinäinen yhteistyömme toimii hienosti.

Druidin tiimi on sitoutunut ja täynnä syvällistä osaamista. He ovat osaltaan pitäneet huolen kehitystyön ketteryydestä ja tuloksellisuudesta aktiivisella projektinhallinnallaan – tarpeitamme kuunnellen ja niihin parhaat mahdolliset ratkaisut löytäen.

Jenny Mäkinen, Digital Services Manager

Ratkaisumme

Toteutimme ensi töiksemme proof of concept -demon, jolla varmistimme headless Drupalin sopivuuden Tamron mikropalveluarkkitehtuuriin niin toiminnallisuuksien kuin kustannustehokkuuden vinkkelistä.

Asiakas oli näkemäänsä tyytyväinen – headless Drupal toimii loistavasti väliohjelmistona sisältöjen rikastamiseen, johon monet suuret tietojärjestelmät eivät taivu.

Mitä teimme

MyTamro-palvelukanava

MyTamro on Tamron asiakkaille suunnattu, kirjautumisen takana oleva palvelukanava. Kanava toimii b2b-verkkokauppana lääke- ja terveystuoteyrityksille sekä ostaville asiakkaille. Käyttäjien näkymä on organisaatio- ja roolipohjaisesti räätälöity. MyTamro on myös Tamron keskeinen viestintäkanava asiakkaiden suuntaan.

Rakensimme teknisesti monitahoiseen kokonaisuuteen kaksi eri headless Drupal -instanssia. Ne toimivat saumattomasti yhteen rajapintojen avulla, joiden kautta tietoja voidaan hallita ja muokata.

Toinen instanssi mahdollistaa tuotetietojen rikastamisen esimerkiksi kuvilla tai videoilla sekä tietojen näppärän julkaisun. Toisessa puolestaan hallinnoidaan muita sisältösivuja, kuten tuotetiedotteita, ajankohtaisia sisältöjä, palvelukuvauksia sekä tapahtumakalenteria.

Tamro.fi

Toteutimme Tamro.fi-verkkosivuston valmiin sivustokonseptin mukaisesti responsiiviseksi. Toisin kuin MyTamro, Tamro.fi oli järkevämpää toteuttaa kokonaisuudessaan Drupalilla, käyttöliittymä mukaan lukien.

Yhteisten rajapintojen avulla Tamro.fi-sivustolle on mahdollista tuoda sujuvasti sisältöjä myös MyTamron taustajärjestelmästä. Esimerkiksi sisältöartikkelit, jotka halutaan julkaista sekä verkkosivustolla että MyTamrossa, voidaan julkaista yhdessä paikassa, josta ne ohjautuvat haluttuihin kanaviin.

Tulokset