Pori Etelaranta
16.02.2017
Mika Suominen

Kuntien avoin verkkopalvelualusta – todistetusti toimiva

Viime syyskuussa Turun kaupunki kertoi avaavansa verkkopalvelunsa lähdekoodin yhteiseen käyttöön. Turku siis päätti antaa kehittämänsä alustan veloituksetta kaikkien hyödynnettäväksi ja jatkokehitettäväksi. 

Koodin avaamistyö saatiin nyt alkuvuodesta päätökseen, eli muiden kuntien on nyt mahdollista ottaa turku.fi-lähdekoodiin perustuva avoin verkkopalvelualusta käyttöönsä. Kiinnostus alustan hyödyntämiseen onkin jo herännyt varsin monen kunnan suunnasta!

Turun kaupunki on tehnyt todella uraauurtavaa työtä kehittäessään laajan ja pitkäikäisen verkkopalvelualustan monine hyödyllisine toiminnallisuuksineen. Alusta on vakaa ja skaalautuva, ulkoasultaan räätälöitävä, helppokäyttöinen ja saavutettava. Se on myös responsiivinen, eli se toimii mobiileissa päätelaitteissa.

Miten tähän pisteeseen on tultu?

Turun kaupunki halusi onnistua sivustouudistuksessaan, ja siitä rakentuikin hieno tarina. Täydet pisteet Turun kaupungin rohkeille päättäjille erilaisesta kilpailutuksesta, joka johti verkkopalvelun toteutukseen ketterällä monitoimittajamallilla. Onnistunut hankinta ja toimittajayhteistyö valittiinkin Blue Arrow Awards -kilpailun finalistiksi kategoriassa ”Epic Purchasing”. 

Turku.fi-projekti aloitettiin loppuvuodesta 2014. Jo puolen vuoden päästä julkaistiin ensimmäinen versio uudesta sivustosta. Kehitystyötä jatkettiin ja kuntalaisten palautteisiin reagoitiin koko projektin ajan – esimerkiksi esteettömyyttä parantava isompi päivitys julkaistiin kesällä 2016. Ketterin menetelmin toteutettu projekti oli menestys, mutta sitäkin merkittävämpi uutinen oli kehitetyn alustan julkaisu yhteiseen käyttöön.

Olemme olleet alusta alkaen mukana rakentamassa turku.fi-verkkopalvelua yhtenä Turun kolmesta teknisestä kumppanista ja luonnollisesti myös mukana koodin avaamistyössä. Meille on kunnia olla mukana rakentamassa tätä kokonaisuutta, joka mahdollistaa entistä parempien ja monipuolisempien verkkopalveluiden rakentamisen erittäin kustannustehokkaasti.

Miksi alusta on merkittävä mahdollisuus kunnille?

“No onhan näitä alustoja nähty aiemminkin, ei toiminut”, skeptikko ehkä tuumii. Tämä on totta. Mikä siis tekee tästä verkkopalvelualustasta erilaisen? Onnistunut turku.fi-uudistus oli jo sinänsä lupaava lähtökohta. Turun kaupungin hankejohtaja Päivi Saalasto valottaa alustan tuomia hyötyjä seuraavasti:

“Turku.fi-lähdekoodi tarjoaa hyödyntäjälleen win-win-tilanteen: täydellisen vapauden vähäisemmin kustannuksin. Jokainen voi poimia luodusta paketista vain haluamansa toiminnot ja järjestää verkkopalvelun ylläpidon parhaaksi katsomallaan tavalla. Samaan aikaan kuitenkin yhteisiä toiminnallisuuksia voidaan jatkokehittää tiiviissä yhteistyössä muiden kanssa jakaen syntyvät kulut.”

Alustan vahvuudet ovat moninaiset. Tässä niistä muutamia:

  • Laatu. Suomen ykkösluokan Drupal-talot ovat olleet kehittämässä alustaa.
  • Riippumattomuus toimittajasta. Alustalla on jo tässä vaiheessa useita sitoutuneita teknisiä toimittajia, sekä Turku.fi-projektissa mukana olleita että projektin ulkopuolisia Drupal-taloja.
  • Toimivuus. Alusta on testattu ja todistettu käytännössä toimivaksi.
  • Tietoturva. Alusta on tietoturva-auditoitu.
  • Laaja käyttö. Käyttäjäyhteisön laajuus takaa alustan nopean kehityksen.

Pilotointia Porissa

Porissa innostuttiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa Turun kehittämän alustan hyödyntämisestä, minkä johdosta heidän verkkouudistuksensa sai varsinaisen lentävän lähdön: syntyi ensimmäinen POC (proof of concept), jonka yhdessä Porin kaupungin kanssa toteutimme.

Pilottihankkeen tavoitteena oli varmistaa alustan tekninen soveltuvuus Porin tarpeisiin, toimiva ja helppokäyttöinen sisällönsyöttö sekä rakenteen joustavuus muuttuville tarpeille. Vaikka hanke aloitettiin jo ennen avoimen alustan julkaisuversion valmistumista, tulokset olivat vakuuttavia. Turun alustan todettiin tarjoavan toimivan ratkaisun Porinkin tarpeisiin ja se otettiin ilolla vastaan. Alustan helppokäyttöisyys kirvoitti jopa aplodit koulutuksessamme, jossa perehdytimme sisällönsyöttäjiä alustan käytön saloihin.

Porin pilotin valmista perustoteutusta laajennettiin vielä kattavalla hakumoottorilla, jonka jälkeen kaikki tekniset linjaukset olivat kasassa tulevaa sivustouudistusta varten. Yhteistyömme Porin kanssa jatkuu avoimen kilpailutuksen suunnittelulla, jonka tavoitteena on löytää Porille oikeat yhteistyökumppanit, joiden avulla turku.fi-lähdekoodi saadaan palvelemaan Porin sähköisen asioinnin ja viestinnän uusia ja tulevia tarpeita.

Mahdollisuus jatkokehittää huolella suunniteltua ja toteutettua verkkoalustaa sekä uudenlaiset yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä saivat Porin kiinnostumaan Turun alustasta. Tietohallintojohtaja Heikki Haaparanta näkee yhteiskehittämisessä huimasti potentiaalia:

“Vaikka kunnissa ja niiden tarjoamissa palveluissa on paljon eroavaisuuksia, on niissä kuitenkin myös paljon yhteneväisyyksiä. Tämä yhteinen palvelurakenne ja lukuisat muut yhtäläisyydet palveluiden tuottamisessa tarjoavat mahdollisuuden yhteistyöhön, jakamiseen ja eri kuntien jo tekemän työn hyödyntämiseen. Projektimme valmistuttua tavoitteena onkin julkaista myös turku.fi-pohjalta rakennettu pori.fi-lähdekoodi avoimeksi. Näemme, että parhaimmillaan verkkoalustan ympärille muodostuu kuntien yhteistyöverkosto, joka jakaa avoimesti alustaan liittyviä kokonaisuuksia ja osaamista.”


Suomessa on yli 300 kuntaa, joiden on KaPa-lain velvoittamina uudistettava verkkopalvelunsa. Nyt Turku tarjoaa kuin hopeatarjottimella auttavan käden kaikille Suomen kunnille. On helppo nähdä alustan ympärille muodostuneen avoimen lähdekoodin ekosysteemin kasvavan ja laajentuvan modulaariseksi kuntien digipalveluiden työkalupakiksi. 

Haluatko tietää lisää?

Tietoa Turku.fi -alustan sisällöstä: Kuntien avoin verkkopalvelualusta
Turun tiedote: Turku.fi:n lähdekoodi kiinnostaa jo monia
Alusta on saatavilla Turun GitHub-tilillä 
Turun digitaalisen kehittämisen blogi
Meillä tiedusteluihin vastaa Mika Suominen, 040 735 5733, mika.suominen@druid.fiYläkuva: “Porin Eteläranta” / Jukka Peura / CC BY 2.0

Kirjoittaja

Mika Suominen

Board Member