Neljä ihmistä istuu pöydän äärellä ideoimassa uutta. Taustaseinän taululla punaisia ja keltaisia post-it-lappuja.
28.02.2024

Miksi palvelumuotoilun tulee olla kiinteä osa verkkopalvelu-uudistusta

Tervetuloa lukemaan vieraskynäkirjoitusta, jossa valotamme palvelumuotoilun merkitystä digitaalisessa palvelukehityksessä ja sen roolia räätälöityjen verkkopalveluiden toteuttamisessa. Kirjoittajana toimii palvelumuotoilija Riku Wirta Don & Brancosta, joka tekee tiivistä yhteistyötä kanssamme vaativissa verkkopalveluhankkeissa.

Palvelumuotoilu räätälöityjen verkkopalveluiden kehittämisessä

Digitaalinen palvelukehitys on nykypäivän liiketoiminnassa keskeinen tekijä haluttujen tulosten saavuttamisessa. Yritysten on kyettävä tarjoamaan käyttäjilleen toimivia ja houkuttelevia palveluita, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa ja odotuksiinsa. Palvelumuotoilu on tässä avainasemassa, sillä palvelumuotoilun keinoja hyödyntämällä saadaan tuotettavan palvelun kannalta tärkeimmät elementit selville liiketoiminnallisten tavoitteiden sekä loppukäyttäjän näkökulmasta.

Joustavuus ja ketterä lähestymistapa ovat keskeisiä elementtejä palvelumuotoilussa. Sen avulla voidaan nopeasti reagoida muuttuviin tarpeisiin ja asiakaspalautteeseen, mikä mahdollistaa iteratiivisen kehityksen ja varmistaa, että kehitettävät palvelut vastaavat todellisia käyttäjätarpeita. Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien välillä, kuten asiakkaiden, kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä, on välttämätöntä parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Druidin tapa hyödyntää avointa lähdekoodia on yksi tapa, jolla voimme toteuttaa laadukkaita verkkopalveluita tehokkaasti ja taloudellisesti. Don & Branco on tärkeä osa Druidin palvelukokonaisuutta, jossa keskitymme olennaiseen eli palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, samalla kun varmistamme niiden teknisen toteutettavuuden ja yhteensopivuuden.

Kenelle palvelumuotoilua tulee oikeasti tehdä?

Vaikkakin tilaajan kannalta olennaisten liiketoiminnallisten tavoitteiden selvittäminen ja erilaisten työpajojen pitäminen ovat usein palvelumuotoiluprojektien keskiössä, niin onnistuneen hankkeen kannalta on hyvä muistaa, että palvelumuotoilua tulee tehdä aina ensisijaisesti loppuasiakkaille eikä itse tilaajalle. Loppuasiakkaat ovat loppujen lopuksi ne, jotka käyttävät palveluita ja joiden tarpeet on tarkoitus täyttää. Tilaajan näkökulmasta on helppo unohtaa loppukäyttäjän tarpeet, mutta palvelumuotoiluun keskittyessämme varmistamme, että lopputulos on käyttäjäystävällinen ja vastaa todellisiin tarpeisiin. Tyytyväiset loppuasiakkaat tarkoittavat pitkäaikaisempia asiakassuhteita, parempaa palvelun käyttöastetta ja lopulta yrityksen menestystä.

Palvelumuotoilu vaatii teknistä taituruutta ja innovatiivista ajattelua. Me Don & Branco -tiimissä olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota asiakkaillemme tinkimättömän laadukkaita palveluita yhdessä Druidin kanssa. Yhdistämällä teknisen osaamisen, luovuuden ja asiakaslähtöisyyden voimme luoda verkkopalveluita, jotka eivät ainoastaan täytä käyttäjien tarpeita, vaan ylittävät niiden odotukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että palvelumuotoilu on olennainen osa digitaalista palvelukehitystä. Se mahdollistaa joustavan, ketterän ja asiakaslähtöisen lähestymistavan, joka säästää rahaa, tekee oikeita asioita ja tuottaa haluttuja palveluita. Yhteistyössä Druidin kanssa voimme varmistaa, että asiakkaidemme tarpeet ovat aina keskiössä ja että lopputuloksena syntyy verkkopalveluita, joita halutaan käyttää.

Riku Wirta

Riku Wirta
Business Development Director
Don & Branco Oy