Saavutettavuus – Design for All

Saavutettavuus on digimaailman esteettömyyttä: sitä, että erilaisten ihmisten on helppo käyttää digitaalisia palveluita tilanteesta tai rajoitteista riippumatta. Saavutettavuusauditointi auttaa alkuun verkkopalvelun saavutettavuuden kehityksessä.

Miksi kehittää verkkopalvelun saavutettavuutta?

Laki velvoittaa.
Suomessa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia sekä osaa järjestöistä ja yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Julkisen sektorin verkkopalvelujen tuli olla lain mukaisia 23.9.2020 mennessä, ja lain piirissä olevien yksityisen sektorin palvelujen viimeistään 1.1.2021.

Seuraavaksi digipalvelulain piiriin tulevat kuluttajille suunnatut palvelut, kuten verkkokaupat, sähkökirjat, osa henkilöliikenteen ja pankkien palveluista sekä audiovisuaaliseen sisältöön pääsyn tarjoavat palvelut ja viestintäpalvelut. Näiden palveluiden tulee olla lain mukaisia 28.6.2025 mennessä.

Palvelun käytettävyys paranee.
Saavutettavuuden huomioiminen on myös asiakaslähtöisyyttä. Kun panostat saavutettavuuteen, panostat samalla myös palvelun käytettävyyteen – ja siitä hyötyvät ihan kaikki.

Se on liiketoiminnallisesti järkevää.
Saavutettavuuteen panostaminen voi olla liiketoiminnallisesti kannattavaa. Suomessa on arviolta yli miljoona ihmistä, joilla voi olla vaikeuksia asioida verkossa saavutettavuuspuutteiden vuoksi.

Se on reilua.
Hyvä saavutettavuus on kaikille hyödyllistä ja joillekin välttämätöntä. Saavutettavien palveluiden kehittäminen parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Nainen istuu laiturilla ja työskentelee kannettavan tietokoneen äärellä. Tietokoneen vieressä on matkapuhelin ja oikealla näkyy toinen tietokone. Vedessä on paljon lumpeen lehtiä.

Millainen on saavutettava verkkopalvelu?

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheettömästi toteutettu, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Havaittava:
Sisältö ja käyttöliittymän osat esitetään tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita. Esimerkkejä: riittävä kontrasti, tekstitykset sekä sisältörakenne, joka helpottaa lukemista ruudunlukuohjelmalla.

Hallittava:
Käyttöliittymä, navigointi ja palvelun toiminnallisuudet ovat hallittavissa myös pelkällä näppäimistöllä. Käyttäjä voi navigoida ja etsiä sisältöä usein eri tavoin. Käyttäjällä on tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.

Ymmärrettävä:
Tekstisisältö on selkeää, ja käyttäjä ymmärtää, miten palvelua käytetään. Esimerkiksi lomakekentissä on kuvaavat nimet. Sivuston kieli on ohjelmallisesti tunnistettavissa.

Toimintavarma:
Sisältö on yhteensopiva eri asiakasohjelmien ja avustavien teknologioiden kanssa ja sisällön voi niillä luotettavasti tulkita.

Saavutettavuusauditointi auttaa alkuun

Saavutettavuusauditointi on ensimmäinen askel verkkopalvelun saavutettavuuden kehittämisessä. Auditointi tarjoaa ymmärryksen palvelun saavutettavuuden nykytilasta ja kehitystarpeista.

Kartoitamme auditoinnissa palvelun puutteet ja ongelmat saavutettavuuden kannalta ja tarjoamme niihin parannusehdotuksia ja ratkaisuja.

Keskitymme auditoinnissa pääosin verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käyttöliittymän selkeyden arviointiin aistirajoitteisten ja motorisesti rajoitteisten ihmisten näkökulmasta.

  1. Tekninen testaus
    Asiantuntijamme testaa palvelun havaittavuuden ja hallittavuuden ruudunlukuohjelmien ja automatisoitujen testaustyökalujen avulla.

  2. Käyttöliittymän arviointi
    Asiantuntijamme arvioi palvelun käytettävyyden: navigaation, ulkoasun ja sivujen rakenteen ymmärrettävyyden ja helppokäyttöisyyden.

  3. Raportin koostaminen
    Koostamme havaintomme ja ehdotuksemme kattavaksi raportiksi, joka toimii selkeänä ja priorisoituna tehtävälistana saavutettavuuden kehittämiselle.

Käytämme arvioinnissa WCAG 2.1-ohjeistuksen (Web Content Accessibility Guidelines) AA-tason onnistumiskriteerejä, joihin laki velvoittaa. WCAG on kansainvälinen saavutettavuusvaatimusten kriteeristö.

Tutustu Aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset-sivustoon.

Lue lisää saavutettavuudesta

As­kar­rut­taa­ko saa­vu­tet­ta­vuu­sa­siat? Jos ha­luat sel­vit­tää si­vus­to­si saa­vu­tet­ta­vuu­den ta­son se­kä ke­hi­tys­tar­peet, me voim­me ol­la avuk­si.

Ota yhteyttä