Asiakas: TC Vehicle
Teknologiat: Varausjärjestelmä, Verkkokauppa, Verkkopalvelu

Touring Cars

Verkkosivuston ja varausjärjestelmän saumaton kokonaisuus

Touring Cars on Euroopan johtava matkailuautojen vuokrauspalvelu. Yritys on tunnettu korkealaatuisista tuotteistaan ja palvelutoiminnoistaan. Vuokrausasemia on 12 eri maassa ympäri Eurooppaa.

Yhteistyömme alkoi verkkosivuston ylläpidon myötä syksyllä 2018. Sivusto oli joutunut tietomurron kohteeksi, ja he tarvitsivat apua tilanteen korjaamiseen. Totesimme pian, että oli järkevämpää rakentaa kokonaan uusi verkkopalvelu kuin korjata vanhaa, joka ei moneltakaan osin ollut asiakasystävällinen.

Tiukasta aikataulusta huolimatta uusi touringcars.eu-verkkopalvelu julkaistiin ajallaan maaliskuussa 2019. Yhteistyömme jatkuu edelleen aktiivisena.

Lähtökohdat

Tarpeet ja tavoitteet

Uudistuksen tavoitteena oli lisätä Touring Carsin myyntiä kehittämällä verkkopalvelun asiakaspolkua laadukkaammaksi sekä saada Touring Cars erottumaan edukseen kilpailijoistaan tuomalla esille heidän korkealaatuiset tuotteensa ja palvelunsa.

Verkkosivuston sisältöjä oli tarve selkiyttää ja jäsennellä paremmin, jotta se toimisi myyntikanavana tehokkaammin. Matkailuautojen varausjärjestelmä oli erillään verkkosivustosta, eikä markkinointitieto kulkenut järjestelmien välillä.

Uudistuksella oli kiire, sillä elettiin jo joulukuuta 2018 ja kiireisin myyntiaika sesonkiluonteisessa bisneksessä oli alkamassa maaliskuussa.

“Yhteistyö Druidin porukan kanssa on ollut avointa ja kommunikointi helppoa. Projektista päätettäessä epäilimme aikataulun realistisuutta ja olimme positiivisesti yllättyneitä, että se piti lähes sataprosenttisesti. Olemme tottuneet siihen, että aikataulut monella muulla toimittajalla ovat hyvin suuntaa-antavia, mutta tällä kertaa homma meni liveksi kuten pitikin.

Kehityssprinttien tehtävät toteutuivat lähes aina suunnitellusti. Druideilla on hyvä tekemisen meininki!”

Veijo Tiitinen, toimitusjohtaja

Mitä teimme

Ratkaisumme

Löytöretki

Aloitimme uudistustyön Löytöretki-projektilla päästäksemme mahdollisimman nopeasti vauhtiin. Projektin tuotoksena oli priorisoitu työlista, jonka pohjalta varsinainen kehitystyö voitiin aloittaa. Etenimme ketterästi viikon kehityssprinteissä.

Verkkosivuston päivitys

Päivitimme Drupal 7 -sisällönhallintajärjestelmällä rakennetun verkkosivuston responsiiviseksi Drupal 8:an, jotta sen elinkaarta saatiin pidennettyä. Uudistimme myös sivuston käyttäjäkokemuksen. UX-designin perusperiaatteet ovat samat, kuin vanhalla sivustolla, mutta teimme sivustosta käyttäjäystävällisemmän ja skaalautuvan suunnittelun ansiosta helposti laajennettavan.

Uusi varausjärjestelmä

Rakensimme uuden matkailuautojen varausjärjestelmän, jonka yhdistimme verkkosivustoon, jotta palvelukokemus olisi saumaton. Integroimme varausjärjestelmään maksurajapinnan sekä toiminnanohjausjärjestelmän, josta haetaan tuotetiedot autoista ja matkakohteista.

Julkaisun jälkeen olemme muun muassa lisänneet varausjärjestelmään kirjautumis-toiminnallisuuden ja parantaneet hakukoneoptimointiin liittyviä toiminnallisuuksia.

Teknisenä ratkaisuna toimii Drupal 8 Commerce -moduuli ja käyttöliittymän osalta React.

Tulokset