30.08.2022
Hanna Enfelt

Työskentely Teal-organisaatiossa – näin meillä Druidilla

Aiemmissa blogijutuissamme olemme kertoneet, mikä Teal-organisaatio on ja millaisia työelämätaitoja Teal-organisaatiossa työskentely vaatii. Tässä jutussa syvennymme vielä arjen työskentelyyn meillä Druidilla ja summaamme yhteen, miten Teal-ajattelu meillä käytännössä näkyy.

Johtaminen ja päätöksenteko

Kun perinteinen valtahierarkia puuttuu, miltä johtaminen ja päätöksenteko näyttää? Itseohjautuvassa organisaatiossamme jokaisella on valtaa tehdä omaa työtään ja organisaatiota koskevia päätöksiä Teal-ajattelun mukaisesti. Meillä on järjestäydytty erilaisiin autonomisiin tiimeihin, joita kutsumme parviksi. Aktiivisia parvia on tällä hetkellä yli kymmenen, aina firman budjetoinnista rekrytointiin, osaamisen kehittämisestä riskienhallintaan.

Parvi on olemassa niin kauan kuin sille on tarvetta. Monet parvet ovat pysyvää toimintaa, jotkut taas projektinomaisia, kuten vaikkapa yhteisen mökkiviikon järjestämistä varten perustettu parvi tai vuosittaisia palkkaviikkoja eli palkkaneuvotteluja hoitava parvi. Parveen voi kuka tahansa liittyä mukaan tekijänä, auttajana tai seuraajana, ja siitä voi jättäytyä pois oman tilanteen ja kiinnostuksen mukaan. Yhteistä kaikille parville on se, että niissä edistetään tiettyä yhteistä asiaa.

Myös strategiaamme suunnitellaan ja sen toteutumista seurataan parvessa. Vaikka strategian tarkoitus on lähtökohtaisesti toimia vankkana pohjana kaikelle tekemiselle, emme ajattele sitä ehdottomana ja muuttumattomana totuutena. Strategia muovautuu yhtä lailla ympäristön, ihmisten ja organisaatiossa tehtyjen päätösten perusteella.

Aina ei kuitenkaan tarvita parvea. Kun kyse on pienemmistä tai yksinkertaisemmista asioista, vaikkapa jonkin epäkohdan korjaamisesta, kuka tahansa voi tehdä päätöksiä – siis muitakin kuin vain omaa työtään koskevia. Tätä varten meillä on käytössä neuvonantoprosessi. Se toimii näin: päätöksentekijä kysyy ensin neuvoa heiltä, joihin päätös vaikuttaa tai joilla mahdollisesti on enemmän asiaan liittyvää kokemusta tai näkemystä, ja tekee sitten päätöksen, jonka kokee parhaiten palvelevan organisaatiota ja ihmisiä. Hän myös kantaa vastuun tekemästään päätöksestä.

Esimerkiksi koronarokotusten alkaessa eräs työntekijöistämme pohti, että rokotuksessa käynnin tulisi olla palkallista työaikaa. Niinpä hän kysyi neuvoa muilta ja sen jälkeen päätti, että rokotukset lasketaan työajaksi.

Roolit ja vastuut

Jokaisella on oma roolinsa ja vastuualueensa myös Teal-organisaatiossa. Erilaisia osaamisia tietenkin tarvitaan ja tavoitteena on se, että jokainen saa tehdä sitä missä on parhaimmillaan ja mikä tuntuu kiinnostavalta.

Toisinaan organisaation ja ympäristön muuttuessa roolit kuitenkin mukautuvat ja elävät. Yhdellä ihmisellä voi myös olla useampia rooleja samanaikaisesti. Tyypillistä on kuitenkin se, että ihmiset voivat vaihtaa rooleja tai omien tehtävien rajat elävät luonnollisesti ilman raskaita neuvotteluja esimerkiksi palkasta. Tittelit eivät ole kovinkaan tärkeitä, ja jokainen voi käyttää sellaista titteliä, joka kulloinkin tuntuu itselleen sopivimmalta.

Uuden oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Teal-organisaatio elää ja kehittyy ympäristön mukana, mikä ulottuu myös ihmisten osaamiseen, ei vain toimintaan ja tavoitteisiin. Jokaisen on oltava hereillä omien tietojensa ja taitojensa suhteen ja pyrittävä pitämään ne ajan tasalla. Jaamme toki paljon tietoa keskenämme ja autamme toisiamme. Ei tarvitse pelätä jäävänsä painimaan ongelmien kanssa yksin.

Kehitämme parhaillamme myös firman yhteisiä käytäntöjä ja prosesseja osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Koska ohjelmistoalalla tapahtuu jatkuvasti ja valveutuneimmankin ohjelmistokehittäjän on vaikea pysyä kaikesta kärryillä (eikä kaikesta toki ole tarkoituksenmukaistakaan pysyä), tarvitaan suunnitelmallista ja systemaattista lähestymistapaa – lähtien siitä, kuinka paljon työaikaa voi käyttää oppimiseen, ja mitä tapoja ja resursseja voimme oppimiseen tarjota. Meidän on yrityksenä tuettava ja huolehdittava työntekijöidemme osaamisesta ja myös tarjottava mielekkäitä kehityspolkuja. Tätä työtä meillä edistää Level up -parvi.

Pelisäännöt ja jokaisen oikeus olla oma itsensä

Tietenkin meillä on myös pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan. Epäasiallista tai syrjivää kohtelua ei sallita, työtä voi tehdä vapaasti mistä päin Suomea tahansa ja työaika sijoittuu pääsääntöisesti arkipäiviin. Jokainen voi siis melko vapaasti omien asiakasprojektiensa ja tekemisensä rajoissa päättää miten, missä ja milloin töitä haluaa tehdä. Pääasia on, että teemme sen, mistä on yhdessä sovittu ja mitä olemme luvanneet niin kollegoille kuin asiakkaille. Ja kun virheitä sattuu, emme jää niihin vellomaan vaan otamme opiksi ja jatkamme eteenpäin.

Tealiin kuuluu olennaisena osana ajatus ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, ja tätä ajatusta vaalimme myös Druidilla. Jokaisella on tilaa ja mahdollisuus olla täysin oma, kokonainen itsensä, kenenkään ei tarvitse ahtautua mihinkään muottiin. Tämä näkyy myös siinä, että uskallamme sanoa ääneen eriäviäkin näkemyksiä ja haastaa muiden ajatuksia. Joskus se saattaa johtaa erimielisyyksiin, mutta nekin ovat lopulta mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Ja tottahan toki meillä on myös konfliktinratkaisuprosessi. Todettakoon kuitenkin, että prosessille on ollut toistaiseksi varsin vähän käyttöä.

Ymmärrämme myös, että vapaa-ajalla tapahtuvat asiat vaikuttavat työssä jaksamiseen ja toisin päin. Haluamme pitää huolta toisistamme ja huomioida toistemme yksilölliset tilanteet. Ajattelemme, ettei työn tulisi viedä meistä kaikkia mehuja. Työn imu on tietenkin positiivinen asia ja haluamme jokaisen saavan siitä nauttia, mutta on myös tärkeää pitää kiinni rajoistaan ja vapaa-ajastaan. Silloin jaksamme myös tehdä laadukasta koodia ja ratkoa ongelmia – ja iloita toistemme seurasta.

Jos tällainen arjen työskentely kuulostaa sinusta hyvältä, kannattaa tutustua meihin ja avoimiin paikkoihimme tarkemmin. Lisää mukavia kollegoita tarvitaan aina.

Kirjoittaja

Hanna Enfelt

Talent Acquisition Lead