Asiakas: Turun kaupunki
Teknologiat: Drupal, PHP, Vue.js

Turun kaupunki

Uraauurtavasta verkkosivu-uudistuksesta asiakaspalvelun sujuvoittamiseen

Olemme tehneet Turun kaupungin kanssa yhteistyötä jo vuodesta 2014 lähtien. Kumppanuutemme käynnistyi uraauurtavan Turku.fi-uudistuksen myötä: Turku halusi uudistaa verkkopalvelunsa monitoimittajamallilla ja valitsi meidät yhdeksi kolmesta palvelun toteuttajasta. Menestyksekkään projektin päätteeksi Turku päätti antaa kehittämänsä alustan yhteiseen käyttöön, ja näin syntyi kuntien avoin verkkopalvelualusta KADA.

Vaikka yhteistyömme muodot ja palveluiden kehittäjät ovat vuosien varrella vaihdelleet projektin mukaan, keskinäinen luottamuksemme on säilynyt vahvana.

Pitkän yhteisen historian ansiosta tunnemme kaupungin verkkopalvelukehityksen pyrkimykset ja toimintamallit, mikä helpottaa toimivien ratkaisujen suunnittelua ja kehitystä. Emme epäröi haastaa, jos näkemyksemme eroavat toisistaan – avoin ja mutkaton viestintä on pitkäikäisen kumppanuuden edellytys.

– Pitkän yhteistyön ansiosta voimme keskustella asioista suoraan ja ratkoa mahdolliset haasteet nopeasti, kertoo Turku.fi-toteutusvaiheen tuoteomistaja Sanna Moisala.

Viime aikoina olemme keskittyneet rakentamaan ratkaisuja, jotka nopeuttavat asiakaspalvelua ja helpottavat palveluneuvojien työtä.

Projektejamme

Turku.fi-uudistus

Toteutimme uuden Drupal-pohjaisen Turku.fi-verkkopalvelun yhdessä Citruksen ja Wunderin kanssa. Rakensimme kokonaisuutta yhteen hiileen puhaltaen, auditoiden toistemme koodia. Palvelun ensimmäinen versio julkaistiin jo puolen vuoden työn jälkeen vuonna 2015.

Helppokäyttöinen verkkopalvelualusta on skaalautuva, ulkoasultaan räätälöitävä ja hakukoneystävällinen. Toteutuslähtökohtana oli mobile first -ajattelu, joten eri päätelaitteiden tarpeet huomioitiin alusta lähtien. Alkuaikojen käyttöliittymätoteutuksessa roolimme olikin keskeinen.

Ylläpitäjät voivat itse rakentaa verkkopalvelualustan päälle näppärästi uusia teema- ja brändisivustoja. Vaikka sivustojen teema on osin yhteinen, kustakin sivustosta voidaan rakentaa omannäköisensä räätälöimällä sen väriteemaa ja valitsemalla käytössä olevista komponenteista sopivimmat. Sisältöjä voidaan myös helposti jakaa sivustojen välillä. Osana projektia uudistimme myös kaupungin tapahtumakalenterin seudulliseksi.

Olimme mukana koodin avaamistyössä, kun kaupunki päätti avata verkkopalvelunsa lähdekoodin yhteiseen käyttöön.

“Vuosien varrella olemme hyötyneet erityisesti Druidin vahvasta ja monipuolisesta Drupal- ja JavaScript-osaamisesta sekä lahjakkaiden asiantuntijoiden näkemyksistä teknisesti monimutkaisten kokonaisuuksien ratkomisessa.”

Mira Koivumäki-Lindholm, verkkopalveluasiantuntija

Infotorin ajanvarausjärjestelmä

Rakensimme Infotorille responsiivisen ja saavutettavan ajanvarausjärjestelmän. Infotori on Turun seudun maahanmuuttajille tarkoitettu neuvontapiste, josta he saavat maksutonta apua omalla kielellään. Ajan varaaminen Infotorille oli ennenkin mahdollista, mutta ei suoraan verkossa. Palveluneuvojien resurssit olivat tiukilla asiakasmäärään nähden.

– Infotorilla ajanvaraukset tehtiin ennen soittamalla asiakasneuvojille. Nyt kun asiakkaat pystyvät itse varaamaan ajan verkossa käyttämällään kielellä, neuvojilla jää paremmin aikaa varsinaiseen neuvontatyöhön, kuvailee suunnittelija Emmi Välke.

Asiakas voi varata ajan verkossa kysytyimpien aihealueiden tiimoilta. Järjestelmä määrittelee asiointiin tarvittavan ajan, näyttää vapaana olevat neuvonta-ajat ja kertoo, mitä asiakirjoja tai lomakkeita asiakas tarvitsee asian hoitamiseen. Käyttöliittymäsuunnittelussa oli otettava huomioon monikielisyys ja erityisesti oikealta vasemmalle luettavat kielet.

– Asiakkaat ovat löytäneet Infotorin ajanvarausjärjestelmän hyvin ja se on todettu toimivaksi ja helppokäyttöiseksi. Toimiva monikielisyys on järjestelmän ehdoton hyvä puoli, Välke jatkaa.

Rakensimme järjestelmän Symfony-frameworkin päälle ja käyttöliittymän Vue.js-kirjastolla.

Palvelukorttien hallintasovellus

Toteutimme asiakasneuvojien käyttöön responsiivisen ja saavutettavan palvelukorttien hallintajärjestelmän. Palvelukortit sisältävät tietoa kaupungin tarjoamista palveluista sekä ohjeet siitä, miten kutakin palvelua tarjotaan.

Palvelukortit olivat erillisiä Word-dokumentteja, jotka oli yksitellen avattava tai tulostettava käytettäviksi. Siirtämällä ne digitaaliseen muotoon hallintasovellukseen asiakaspalvelupisteiden neuvojien työ nopeutui ja helpottui.

– Palvelukortti-systeemi on ollut tykätty ja käytetty; se on kaikin puolin helppokäyttöinen ja tukee hyvin asiakasneuvojien työtä, kuvailee palvelukorttien tuoteomistaja Jaana Sitaru-Niemi toteutusta.

Sovelluksessa käyttäjä voi luoda ja muokata palvelukortteja, hakea niitä sisältöjen perusteella ja suodattaa kortteja eri aihepiirien mukaan. Palvelukortteja voi luoda myös hakemalla tiedot rajapinnan kautta Turun kaupungin palveluhallintatietokannasta. Tietokannasta haetut palvelutiedot päivittyvät automaattisesti sovellukseen, kun niitä muokataan tietokannassa.

– Asiakaspalvelutyössä sisällön osalta tarpeellisin on meidän itse syöttämämme tieto eli juuri se yksittäisen palvelun myyntiohje, Sitaru-Niemi jatkaa.

Rakensimme sovelluksen Drupal-järjestelmällä. Hakutoiminnon toteutuksessa käytimme Drupalin Web Search API -hakukonetta ja Solr-hakupalvelinta.

Tulokset